"NeXT Level on Acupuncture"

Zaman içerisinde akademi bünyesinde eğitmen ve misafir eğitmenlerin de katılmasıyla da Tai-Chi, Qi-Gong, nefes egzersizleri ve diğer mikro teknik ve yaklaşım ve tekniklerin de eğitimleri verilmeye başlanacaktır. TAoA bünyesinde verilen eğitimler kısaca aşağıdaki gibidir;

Geleneksel Çin Tıbbı Akupunkturu

TAoA'nın faaliyeti kapsamında Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) Akupunkturu ilke ve uygulamaları beş yıllık bir lisans ve TCM Doktoru programı baz alınarak hazırlanmıştır. Ayda bir, iki günlük eğitimi programı olmak üzere yedi ayrı modülde eğitimler programlanmış, toplamında 118 saatlik teorik ve pratik eğitimler sunulmaktadır.

Ba Zi Metodu

TAoA'nın müfredatında bulunan Ba Zi kozmolojik Çin Akupunktur tekniği, TCM Akupunkturu eğitimini tamamlayan her hekim ve akupunkturist alabilmektedir. Temel ve İleri Düzey program olarak belirlenmiş bu akupunktur tekniği ile insan ve kozmos arasındaki uyumsuzluk bu metodik yaklaşım ile dengeye getirilmektedir.

Master Tung Akupunkturu

Tung Ailesinin akupunktur öğretisi olan bu tekniği Türkiye'de ve Dünya'da yaygınlaştırılmak hedeflenmiştir. Geleneksel Çin Tıbbı ve Akupunkturu uygulamalarının dışında olan bu ailevi akupunktur öğretisi, temel ve ileri düzeyi dört modülde teorik ve pratik olarak öğretilmektedir.

Yamamoto Yeni Kafa Akupunkturu (YNSA)

Somatotopik deaktivasyon ve nöroholobiyografik temelleri üzerinde inşaa edilen YNSA tekniği temel ve ileri düzey olarak öğretilmektedir.

Dil Diyagnozu Temelinde Esansiyel Yağ Akupunkturu

Dr. M. Levent TEKÇİ'nin Esansiyel Yağ Akupunkturu tekniği, TCM Akupunkturu ve Dil Diyagnostiği temelinde ve TCM iç hastalıklarına göre geliştirdiği, aromatik yağların belirli oran ve kombinasyonlar ile akupunktur noktaları ile etkileşimini oluşturduğu bir tekniktir. TCM Bitkilerinin ulaşma ve saklama koşullarının zorluğu nedeniyle aromatik yağlar, bitkilerin yerine kullanımı hedeflenmiştir.

Tekçi Diyagonal Akupunktur Sistemleri (TDAS)

Holografik Akupunktur uygulamalarında, ortomoleküler tıbbın ve konvansiyonel akupunktur tekniklerinin yetersiz kaldığı her türlü bağ dokusu patolojisi ve kronik hastalıklarına yönelik Dr. M. Levent TEKÇİ'nin geliştirdiği akupunktur sistemidir. TAoA müfredat programında bu teknik de yer almaktadır.

TAoA Metodolojisi

Akupunktur Akademisi (TekChi's Academy of Acupuncture | TAoA | Japonca; 鍼灸アカデミー, Shinkyu akademi), hasta tedavisini ve sonuçlarını optimize etmek için okuma, dinleme, uygulamalı pratikler ile bilimsel olarak doğrulanmış birçok yöntemi birleştirmeyi ve öğretmeyi hedef almıştır. Akademinin 2018 yılında düşünsel temelleri atılmış ve 2019 yılında da faaliyetine başlamıştır. Faaliyet kapsamı Türkiye'de Ankara ve Japonya Tokyo'da (FGSM Co. Ltd. iştirakı) eğitimlerini sürdürmektedir. TAoA, M.Levent TEKÇİ'nin ilke ve prensiplerini temel alarak, binlerce yıllık köklü akupunktur geçmişini, gelecek nesillere taşımak ve zihinlerde "anlaşılabilir" kılmak için kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda Dr.Tekçi'nin hasta ve hastalıkları iyileştirme prensip ve metodolojisi, katılımcı hekim ve akupunkturistlere kademeli bir müfredat aracılığı ile eğitimler sunulmaktadır.

TAoA logosu, ejderhanın boynuna tutundurduğu ejderha iğnesi ile tüm hastalıkları hedef almayı sembolize etmekte,
"NeXT Level on Acupuncture" sloganı ile de akupunkturda sonraki seviyeyi hedeflemiştir. Türkiye'de ve Dünya'da, günümüz modern yaklaşımları ve teknikleri baz alınarak elektrooptik bilimi, fasyoloji, nörobilim ve kuantum mekaniği paradigmaları ile akupunkturu anlaşılabilir, özümsenebilir ve uygulanabilir düzeye getirerek tıp doktorları ve akupunkturistlere yönelik kurulan bir eğitim ve öğretim organizasyon şirketidir. The Academy of Acupuncture ve TAoA markaları Türk Patent Enstitüsü'nde tescillenmiş ve ticari bir marka özelliği taşımaktadır.

TAoA

© Copyright 2018 - 2024 TAoA - Tüm Hakları Saklıdır | TAoA Webmaster: webmaster@taoa.com.tr
TAoA web sitesinde belirtilen tüm bilgiler bilgilendirme amaçlı olup tüm hakları saklıdır.