Master Tung Akupunkturu

Master Tung akupunktur tekniği, yüzyıllar boyunca diri ve gizli kalmış, Çin savaşları tarihinde bu teknik tehlikeye girince, Usta Tung’un hanedanlığında sadece erkeklerden erkeklere aktarılmış, ailesinden de kendisine ulaşan gizli bir ailevi öğretidir. Bu akupunktur tekniğinin TCM akupunkturundan farklılıkları olmasına karşın, iç hastalıklarından onkolojik hastalıklara, lökomotor sistem patolojilerinden nörolojik ve ortopedik hastalıklara, neredeyse organizmanın tüm hiperyüzey alanlarında kanal ve doku sisteminin patolojilerini kendine özgü iğneleme, kanatma ve gerektiğinde naturopatik yaklaşımlar ile hastaların beden-zihin-manyetik regülasyonuna yönelik olarak uygulanan multidisipliner bir akupunktur metodudur.

Master Tung Akupunktur Eğitim Programı

Takvim

09:00 – 18:00
( 1. Gün )

Master Tung 1. Modül Eğitimi

M. Levent Tekci
Eğitmen

TAoA | Salon 4-5

09:00 – 18:00
( 2. Gün )

Master Tung 1. Modül Eğitimi

M. Levent Tekci
Eğitmen

TAoA | Salon 4-5

09:00 – 18:00
( 1. Gün )

Master Tung 2. Modül Eğitimi

M. Levent Tekci
Eğitmen

TAoA | Salon 4-5

09:00 – 18:00
( 2. Gün )

Master Tung 2. Modül Eğitimi

M. Levent Tekci
Eğitmen

TAoA | Salon 4-5

09:00 – 18:00
( 1. Gün )

Master Tung 3. Modül Eğitimi

M. Levent Tekci
Eğitmen

TAoA | Salon 4-5

09:00 – 18:00
( 2. Gün )

Master Tung 3. Modül Eğitimi

M. Levent Tekci
Eğitmen

TAoA | Salon 4-5

09:00 – 18:00
( 1. Gün )

Master Tung 4. Modül Eğitimi

M. Levent Tekci
Eğitmen

TAoA | Salon 4-5

09:00 – 18:00
( 2. Gün )

Master Tung 4. Modül Eğitimi

M. Levent Tekci
Eğitmen

TAoA | Salon 4-5

Master Tung Akupunktur Eğitim Programı

TAoA bünyesinde temel (Basic) ve ileri düzey (Advanced) eğitim programı bir bütün olarak Master Tung Akupunkturu Tekniği dört farklı modülde öğretilmektedir.

Master Tung 1. Modül İçeriği

Master Tung'un Tarihçesi
Master Tung ve I Ching Korespodansı
Master Tung'un Zang Korespodansı
Master Tung'un  Miyofasyal Meridyen Korespodansı
Master Tung'un Kanal Korespodansı
Master Tung Diyagnostik Sistemleri (Zang organları ve Palmar)
Master Tung İğneleme Teknikleri -1
Master Tung Nokta Zonları (11 - 22 - 33)

Master Tung 2. Modül İçeriği

Master Tung Holografik Korespodansı
Master Tung İğneleme Teknikleri -2
Master Tung Diyagnostik Sistemleri - 2 (Yüz ve Nabız)
Master Tung Nokta Zonları (44-55-66)

Master Tung 3. Modül İçeriği

Master Tung Kanatma (Bloodletting) Teknikleri - Giriş
Master Tung Nokta Zonları (77-88-99)

Master Tung 4. Modül İçeriği

Master Tung Kanatma Teknikleri (DT - VT ve 99 Zon - uygulamalı)
MT Nokta Grupları (1010 - A - DT - VT)

Master Tung Eğitim Programı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bu tekniği profesyonel düzeyde benimsemek için TCM’de 6 Aşama (Six stage - Zhang Zhong Jing - Shang Hun Lun) hakim olmak gerekmektedir. Ancak 6 aşamanın yetersiz kaldığı durumlarda da doku korespodans ve holografik yaklaşımlar ile de bu teknik uygulanabilmektedir. Ancak katılımcının tüm yönleri ile bu sisteme hakim olması için genel bir akupunktur bilgisinin ve nokta lokasyonlarının bilmesi, kendisi için yararlı olacaktır. Master Tung Modül -1 ‘de, 6 aşamanın kanal sisteminde beş farklı uygulanma metoduna göre patolojiler (Benzer çince kanal, el/ayak, Yin-Yang, internal-eksternal, meridyen saati, meridyen saati komşu kanal tedavisi ve aynı kanal) ve Master Tung’un nokta konfigürasyonlarının segmentsel korelasyon ve korespodansları aktarılıp, seminer katılımcısının her koşulda Master Tung tekniğini uygulama ve son derece verim alması hedeflenmektedir. Ancak hiçbir şekilde akupunktur kanal sisteminin bilinmemesi halinde de, I Ching öğretisi doğrultusunda Master Tung tekniğini holografik prensipler ile uygulanabilinmektedir.

• İç Hastalıkları
• Nörolojik
• Ortopedik
• Kas-İskelet Sistemi patolojileri
• Jinekolojik
• Genitoüriner
• Onkolojik
• Psikiyatrik
• Genetik (Eşzamanlı olarak PVS sistemini uyaran naturopatik yaklaşımlar (TCM bitkileri veya esansiyel yağlar kullanılarak))

M. Levent Tekci M.D., R.Ac., MT akupunktur tekniğini ilk olarak 2008 yılında St.Petersburg’da öğrenmiş, 2011 Yeni Delhi’de bir aylık eğitim programı tamamlayarak ‘Advanced Master Tung’ stilinde yeni korespodans ve nokta zonları oluşturmuştur. Dr. Tekci, Japonya’da yaşamakta ve FGSM Co. Ltd. altında ‘The Academy of Acupuncture’ ve Türkiye’de de ‘The Academy of Acupuncture’ Co. eğitim şirketleri altında akupunktur seminerleri düzenlemektedir. Tokyo’da Advanced YNSA seminerleri düzenlemekte ve Japon hekim ve akupunkturistlere eğitim vermektedir.

Holografik somatotopik deaktivasyon ve organizmanın holografik hiperyüzey alanlarının korespodans sistemleri ile geliştirdiği Tekci Diyagonal Akupunktur Sistemleri (TDAS) isimli mikroteknik oluşturmuştur. Dr. Tekci, TDAS ile onkolojik, lökomotor sistemleri, nörolojik, dermatovenerolojik, organ yetmezlikleri, genetik hastalıklar ile ilgilenmekte ve hasta bakmaktadır. Türkiye’de de devam eden TCM (Traditional Chinese Medicine) akupunktur eğitimlerini vermekte ve sayısız Basic YNSA ve Advanced YNSA seminerleri düzenlemiştir. M. Levent Tekci, Türkiye’de akupunktura farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

The Academy of Acupuncture (TAOA)’nın bütün eğitimleri istisnai durumlar dışında Türkiye’de sadece Ankara’da ilinde düzenlenecektir.

Türkiye’de akupunktur uygulama yetkisi yalnızca Tıp Doktorları ve Diş Hekimlerinde olduğundan, eğitime sadece Tıp Doktorları ve Diş hekimleri katılabilmektedir. Türkiye dışında bulunan Asya ve Avrupa ülkelerinde, ‘Akupunktur’ lisans derecesi ve Akupunktur Doktoru (DAOM), Akupunktur Ustası (R.Ac) ilgili lisans ve yüksek lisans programları dahilinde eğitimler sunulmaktadır. Türkiye’de ‘Akupunktur Doktoru, akupunkturist’ ünvanları olmadığından ve sadece Tıp Doktorlarının ‘Akupunktur Uygulama Yetkisi’ altında verilen yetki ile akupunktur uygulanabilmektedir. Bu yetkiyi almamış Tıp Doktorlarının dahi akupunktur uygulama yetkisi bulunmamaktadır.

Master Tung tekniği, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın direktörlüğünde, Üniversitelerin GETAT bölümlerinin düzenlediği Akupunktur Sertifikasyon programında yer almamaktadır. Akupunktur uygulama ve sistematiğinde farklı bir konumda olduğundan, Türkiye’de bu eğitim programı düzenlenmemektedir. The Academy of Acupuncture (TAOA) ‘anın düzenlediği sertifikasyon sınavı ile yalnızca belgelendirilmektedir. 

Master Tung tekniği, dört modülde öğretilmesi hedeflenmiş bir akupunktur sistemidir. Devam eden eğitim programları olduğundan dolayı, ancak 2’nci grup Master Tung eğitimine katılabilirsiniz. 

TAoA

© Copyright 2018 - 2024 TAoA - Tüm Hakları Saklıdır | TAoA Webmaster: webmaster@taoa.com.tr
TAoA web sitesinde belirtilen tüm bilgiler bilgilendirme amaçlı olup tüm hakları saklıdır.